Strona Główna BIP Strona Główna
Skargi i wnioski
 

BIP bip.gov.pl

Wojskowa Komenda Uzupełnień
w Zamościu

 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
ogloszenia.kprm.gov.pl bip.gov.pl

Skargi i wnioski rozpatruje

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Zamościu.


  Skargi i wnioski można składać:

  • pisemnie na adres: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zamościu, ul. Koszary 52
  • za pośrednictwem ePUAP;
  • faksem – nr 261 181 117
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: wkuzamosc@ron.mil.pl
  • osobiście w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zamościu

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami:

  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) - Dział VIII
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione zostaną bez rozpoznania.

Szczegółowych informacji udziela nieetatowy inspektor ds. skarg i wniosków,
tel. 261 181 127.