Strona Główna BIP Strona Główna
Ćwiczenia rotacyjne
 

 

ĆWICZENIA ROTACYJNE

Służba w NSR ukierunkowana jest na realizację ustalonego programu szkolenia, obejmującego udział w ćwiczeniach wojskowych rotacyjnych, których łączny czas trwania nie może przekroczyć 30 dni w roku kalendarzowym. Terminy ćwiczeń wynikają z wykazu, z którym żołnierz NSR jest zapoznawany przed końcem roku kalendarzowego poprzedzającego ich odbycie.

Ćwiczenia wojskowe rotacyjne przeznaczone są dla celów szkoleniowych, podtrzymania więzi żołnierza rezerwy z jednostką wojskową, praktycznego wykonywania zadań na stanowiskach służbowych, zgrywania poddziałów, przygotowania do okresowej służby wojskowej.

 

ŻOŁNIERZE REZERWY POSIDAJĄCY PRZYDZIAŁY KRYZYSOWE:

  • odbywają corocznie ćwiczenia wojskowe rotacyjne;
  • mogą odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa, nie częściej jednak niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego, a w razie powołania na te ćwiczenia, odbyty ich okres zalicza się do czasu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych;
  • mogą zostać zobowiązani do odbycia, w okresie obowiązywania przydziału kryzysowego, ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych;
  • na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe i długotrwałe, jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych.

 

DZIENNA STAWKA UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WEDŁUG STOPNIA WOJSKOWEGO ŻOŁNIERZY NSR

Lp.
Stopień wojskowy
Stawka dzienna uposażenia zasadniczego żołnierza rezerwy
1.
Pułkownik (komandor)
203,00
2.
Podpułkownik (komandor porucznik)
171,10
3.
Major (komandor podporucznik)
147,90
4.
Kapitan (kapitan marynarki)
130,50
5.
Porucznik (porucznik marynarki)
123,25
6.
Podporucznik (podporucznik marynarki)
121,80
7.
Starszy chorąży sztabowy (starszy chorąży sztabowy marynarki)
114,55
8.
Starszy chorąży  (starszy chorąży marynarki)
111,65
9.
chorąży (chorąży marynarki)
107,30
10.
młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki)
104,40
11.
starszy sierżant (starszy bosman)
101,50
12.
Sierżant (bosman)
100,05
13.
Plutonowy (bosmanmat)
97,15
14.
starszy kapral (starszy mat)
95,70
15.
Kapral (mat)
94,25
16.
starszy szeregowy (starszy marynarz)
84,10
17.
Szeregowy (marynarz)
81,20