Strona Główna BIP Strona Główna
WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ
 

 Misją Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) - jako piątego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, będzie obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.

Docelowa liczba żołnierzy WOT wyniesie ok. 53 000, a ich służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia.

Do końca 2019 roku zaplanowano utworzenie 63 batalionów, które wejdą w skład 17 brygad podporządkowanych Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej.

Pierwsze trzy brygady są już w trakcie formowania; przygotowanie następnych trzech jednostek zaplanowano na 2017 rok, kolejnych pięć brygad powstanie w 2018, a ostatnich sześć − w 2019 roku.

Punkt informacyjny WKU w Zamościu dla kandydatów do WOT – kontakt:
 • tel. 261 181 102
 • email:
wkuzamosc@ron.mil.pl

Wszystkich zainteresowanych służbą w Wojskach Obrony Terytorialnej zachęcamy do składania wniosków do Wojskowego Komendanta Uzupełnień

Tytuł

Pobierz

WNIOSEK O POWOŁANIE DO TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA KANDYDATA DO SŁUŻBY W WOT

ANKIETA DLA POBOROWEGO DO TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Szkolenie podstawowe oraz szkolenie wyrównawcze dla żołnierzy TSW odbędzie się w nw. terminach:        

 • szkolenie podstawowe odbędzie się w terminach:
  • 14.10 - 29.10.2017 r.
  • 18.11 - 03.12.2017 r.
 • szkolenie wyrównawcze odbędzie się w terminach:
  • 07.10 - 08.10.2017 r. 
  • 14.10 - 15.10.2017 r. 
  • 21.10 - 22.10.2017 r. 
  • 28.10 - 29.10.2017 r. 
  • 04.11 - 05.11.2017 r. 
  • 18.11 - 19.11.2017 r. 
  • 25.11 - 26.11.2017 r. 
  • 02.12 - 03.12.2017 r. 

JAK ZOSTAĆ ŻOŁNIERZEM WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ 

 

 MATERIAŁY DYDTAKTYCZNE ZALECANE DO OPANOWANIA PRZEZ OCHOTNIKÓW DO TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ:

  

Tytuł

Pobierz

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE 

ŁĄCZNOŚĆ

OCHRONA I OBRONA OBIEKTÓW

OCHRONA ŚRODOWISKA

OPBMR

POWSZECHNA OBRONA PRZECIWLOTNICZA

PROFILAKTYKA I DYSCYPLINA WOJSKOWA

PROFILAKTYKA POŻAROWA

REGULAMINY

ROZPOZNANIE

SERE

SZKOLENIE BHP

SZKOLENIE INŻYNIERYJNO-SAPERSKIE

SZKOLENIE MEDYCZNE

SZKOLENIE PRAWNE

SZKOLENIE STRZELECKIE

TERENOZNAWSTWO

WYCHOWANIE FIZYCZNE

SZKOLENIE LOGISTYCZNE

ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ OBOWIĄZUJĄCEJ KANDYDATA DO WOT

PODSTAWOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE DLA KANDYDATÓW DO 2. BOT