Strona Główna BIP Strona Główna
WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ
 


 Misją Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) - jako piątego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, będzie obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.

Docelowa liczba żołnierzy WOT wyniesie ok. 53 000, a ich służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia.

Do końca 2019 roku zaplanowano utworzenie 63 batalionów, które wejdą w skład 17 brygad podporządkowanych Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej.

Pierwsze trzy brygady są już w trakcie formowania; przygotowanie następnych trzech jednostek zaplanowano na 2017 rok, kolejnych pięć brygad powstanie w 2018, a ostatnich sześć − w 2019 roku.


Punkt informacyjny WKU w Zamościu dla kandydatów do WOT – kontakt:
 • tel. 261 181 102
 • email:
wkuzamosc@ron.mil.pl

Wszystkich zainteresowanych służbą w Wojskach Obrony Terytorialnej zachęcamy do składania wniosków do Wojskowego Komendanta Uzupełnień

Tytuł

Pobierz

WNIOSEK O POWOŁANIE DO TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA KANDYDATA DO SŁUŻBY W WOT

ANKIETA DLA POBOROWEGO DO TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

DECYZJA NR 2 - W SPRAWIE ORGANIZACJI PROCESU SZKOLENIA KANDYDATÓW NA OFICERÓW OBRONY TERYTORIALNEJ

INFORMACJA W SPRAWIE ORGANIZACJI PROCESU SZKOLENIA WOJSKOWEGO KANDYDATÓW NA OFICERÓW OBRONY TERYTORIALNEJ   TERMINY  WCIELEŃ
   ŻOŁNIERZY 
   TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ (TSW)
   W I KWARTALE 2018 ROKU

    do 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej  W LUBLINIE

   1. Szkolenie podstawowe żołnierzy TSW  

   2. Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej w Lublinie:

   ul. Kruczkowskiego 49,  20-400 Lublin woj. lubelskie

   - 03.03.2018r. - godzina stawiennictwa: 7:00.

   2. Szkolenie wyrównawcze żołnierzy TSW

    2. Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej w Lublinie:

   ul. Kruczkowskiego 49,  20-400 Lublin woj. lubelskie

    - 24.03.2018r. - godzina stawiennictwa: 7:00.

   3. Szkolenia podstawowe żołnierzy TSW

   22. batalion lekkiej piechoty w Dęblinie:

   ul. Saperów 5,  08-530 Dęblin woj. lubelskie

   - 03.03.2018r. - godzina stawiennictwa: 7:00.

   4. Szkolenie wyrównawcze żołnierzy TSW

   22. batalion lekkiej piechoty w Dęblinie:

   ul. Saperów 5,  08-530 Dęblin woj. lubelskie

   Godzina stawiennictwa: 7:00.

   - 24.03.2018r. - godzina stawiennictwa: 7:00.

   5. Szkolenie podstawowe żołnierzy TSW

   25. batalion lekkiej piechoty w Zamościu: 

   ul. Wojska Polskiego 2f,  22-400 Zamość woj. lubelskie

   - 27.01.2018r. - godzina stawiennictwa: 7:00.

   6. Szkolenie wyrównawcze żołnierzy TSW

   25. batalion lekkiej piechoty w Zamościu:

   ul. Wojska Polskiego 2f,  22-400 Zamość woj. lubelskie

   - 24.03.2018r. - godzina stawiennictwa: 7:00.

         

   JAK ZOSTAĆ ŻOŁNIERZEM WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ 

 

 MATERIAŁY DYDTAKTYCZNE ZALECANE DO OPANOWANIA PRZEZ OCHOTNIKÓW DO TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ:

  

Tytuł

Pobierz

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE 

ŁĄCZNOŚĆ

OCHRONA I OBRONA OBIEKTÓW

OCHRONA ŚRODOWISKA

OPBMR

POWSZECHNA OBRONA PRZECIWLOTNICZA

PROFILAKTYKA I DYSCYPLINA WOJSKOWA

PROFILAKTYKA POŻAROWA

REGULAMINY

ROZPOZNANIE

SERE

SZKOLENIE BHP

SZKOLENIE INŻYNIERYJNO-SAPERSKIE

SZKOLENIE MEDYCZNE

SZKOLENIE PRAWNE

SZKOLENIE STRZELECKIE

TERENOZNAWSTWO

WYCHOWANIE FIZYCZNE

SZKOLENIE LOGISTYCZNE

ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ OBOWIĄZUJĄCEJ KANDYDATA DO WOT

PODSTAWOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE DLA KANDYDATÓW DO 2. BOT