Strona Główna BIP Strona Główna
Ogłoszenia
 

Informuje się  że w dniu 29.07.2015 r. w Jednostce Wojskowej 2423 w Żaganiu od godziny 8.00  przy ulicy Żarskiej zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.
Kandydaci  powinni posiadać kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne lub odbytą zasadniczą służbę wojskową.
Przystępując do kwalifikacji należy okazać:
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego (egzamin sprawnościowy);
- książeczkę wojskową;
- dowód osobisty;
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej w przypadku żołnierzy NSR;
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR;
- inne dokumenty potwierdzające jazdy, świadectwa, certyfikaty);
- ubiór sportowy.
Preferowane są nw. specjalności wojskowe kandydatów:
- kierowca -  prawo jazdy kat. „B”,
- kierowca -  prawo jazdy kat. „C”,
- młodszy kierowca - prawo jazdy kat. „T”,
- monter,
- strzelec wyborowy.

Szczegóły informacji są udzielane w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  lub pod numerem tel.: 261181124.

 


Informujemy, że  Jednostka Wojskowa 1749  w Szczecinie (przy ul. ul. Wojska Polskiego 250, 70-904 Szczecin) od dnia 01 września 2015 r. w każdy wtorek  miesiąca prowadzi  kwalifikacje wstępne do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.
Na przedmiotowe kwalifikacje będą przyjmowani kandydaci spełniający kryteria:
- żołnierze  rezerwy po odbyciu zasadniczej służbie wojskowej;
- żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych z aktualnym kontraktem, po odbytych ćwiczeniach rotacyjnych.
Kandydaci po służbie przygotowawczej powinien posiadać przy sobie kserokopię kontraktu, kserokopię zaświadczenia o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych, kserokopię opinii z ćwiczeń rotacyjnych. Kandydaci nie posiadający wymaganych dokumentów nie będą dopuszczeni do kwalifikacji.
Dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać: (książeczkę wojskową, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej, strój sportowy, oraz przybory do pisania).

 

Szczegóły informacji są udzielane w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  lub pod numerem tel.: 261181124.


 

            Informuje się , że w dniach 19.08.2015 r. i 27.08.2015 r. w Jednostce Wojskowej 4055 w Hrubieszowie przy ul. Dwernickiego 4 odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.
Chętni muszą mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub odbytą służbę przygotowawczą z podpisanym kontraktem w ramach NSR i odbytym (przynajmniej jeden dzień) ćwiczeniem rotacyjnym.
Zainteresowani w dniu kwalifikacji powinni przybyć na godz. 08.00.
Kandydaci powinni posiadać przy sobie:
- strój sportowy;
- dowód osobisty (książeczkę wojskową);
- zaświadczenie lekarskie dopuszczające do egzaminu z wychowania fizycznego.
Preferowane specjalności wojskowe:
- kierowca kategorii „C” i „C+E”,  zwiadowca. 

 Szczegóły informacji są udzielane w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  lub pod numerem tel.: 261181124.
 

 


 

        Informuje się, że Jednostka Wojskowa 2399 w Świętoszowie  przy ul. Sztabowa 1, 59-726 Świętoszów (woj. Dolnośląskie) w każdy czwartek od godziny 8.00  przeprowadza kwalifikacje zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.
Kandydaci zgłaszający się na kwalifikacje powinni posiadać:
- aktualne zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwskazań do zdawania egzaminu z WF;
- ubiór sportowy.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie.
       

 Szczegóły informacji są udzielane w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  lub pod numerem tel.: 261181124.


     Informuje się, że Jednostka Wojskowa  2568 w Węgorzewie (przy ul.  gen. J. Bema 7)  prowadzi kwalifikację do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.
JW w szczególności  poszukuje kandydatów z  grupy osobowej rakietowej i artylerii (20D), grupy osobowej technicznej korpusu osobowego logistyki (38T) oraz korpusu osobowego łączności i informatyki (28B) ze stopniem wojskowym szeregowy lub innych z wykształceniem bądź uprawnieniami  cywilnymi, które mogą być przydatne  na stanowiskach służbowych.
Pierwszym etapem kwalifikacji jest egzamin ze sprawności fizycznej, który zostanie przeprowadzany w każdą środę na terenie 11 pułku artylerii w Węgorzewie, ul. gen. J. Bema 7 (rozpoczęcie godzina 07.30). Kandydaci muszą posiadać zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do uczestnictwa w egzaminie ze sprawności fizycznej, ponadto książeczkę wojskową, dowód osobisty, prawo jazdy, zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych (tylko żołnierze NSR), oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, w przypadku byłych żołnierzy zawodowych — świadectwo służby.

Termin kwalifikacji może ulec zmianie, w związku z tym proszę o bezpośredni kontakt  pod numerem  tel: 261 337 132, fax. 261 337 222.
Honorowane będą oryginalne zaświadczenia z przeprowadzonego egzaminu ze sprawności fizycznej przeprowadzone w innych jednostkach wojskowych w 2015 roku.
 

Szczegóły informacji są udzielane w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  lub pod numerem tel.: 261181124.

 


        Informuje, się że w  1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie Wesołej ul. Okuniewska 1 odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych do garnizonu: Warszawa Wesoła, Siedlce, Chełm w terminie:
28.07.2015r., 04.08.2015r. w godz. 08.00 — 15.00
Kandydaci powinni:

 • mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą, (w przypadku służby przygotowawczej, nadany przydział kryzysowy oraz odbyte co najmniej jedne ćwiczenia rotacyjne);
 • mieć orzeczoną kategorię zdrowia A;
 • nie karani;
 • posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF;
 • posiadać strój sportowy oraz obuwie do ćwiczeń w hali sportowej;
 • preferowane wykształcenie średnie.

   

Szczegóły informacji są udzielane w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  lub pod numerem tel.: 261181124.


 

       Informuję, że w dniach: 18 sierpnia 2015r. i 03 września 2015r. o godz. 08.00 w Jednostce Wojskowej  2423 w Żaganiu przy ulicy Żarskiej, odbędą się kwalifikacje kandydatów, którzy spełniają podstawowe wymagania w procesie rekrutacji do zawodowej służby wojskowej.
Zgodnie z ustawą o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, powołać można kandydata, który posiada wymagane wykształcenie i jest żołnierzem rezerwy:
- z ukończoną zasadniczą służbą wojskową;
- z ukończoną służbą przygotowawczą i zrealizowanym, co najmniej jednym, ćwiczeniem rotacyjnym;
Kwalifikacje odbywać się będą w dwóch etapach:
etap I — rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawiają posiadane dokumenty potwierdzające kwalifikacje, wykształcenie i ukończone kursy;
etap II — sprawdzian sprawności fizycznej (celem przystąpienia do egzaminu kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych).

Szczegółowych informacje  można uzyskać pod nr tel: 261688924, 261688924, 261688924 oraz w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  lub pod numerem tel.: 261181124.


               Informuje się, że w  dniach 10 sierpnia, 20 sierpnia oraz 27 sierpnia 2015  od godziny  8.00 w Jednostce Wojskowej 3391 w Zamościu przeprowadzone zostaną kwalifikacje do zawodowej służby  wojskowej.
Osoby  zgłaszając się na kwalifikacje  powinni posiadać:

 • aktualne zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwskazań do zdawania egzaminu z WF;
 • oświadczenie o niekaralności;
 • dane dotyczące dotychczasowego przebiegu służby;
 • (kandydaci spośród żołnierzy NSR bez odbycia ćwiczeń rotacyjnych nie będą  dopuszczani do
 • kwalifikacji)
 • dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje oraz dokumenty osobiste;
 • ubiór sportowy;
 • środki piśmiennicze.

Szczegóły informacji są udzielane w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  lub pod numerem tel.: 261181124.

    


 

        Informuje się, że w niżej wymienionych jednoistach  będą prowadzone  kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów młodszych:      

1. Do - JW  4495 Kraków,  JW  4009 Kraków, JW 4686 Kraków w terminach:

 

JW

Miesiące

 

Kontakt telefoeniczny

IV

V

VI

IX

X

XI

XII

4009

     

2

-

3

-

261135885, 261135534, 261135538

4495

     

8

13

10

8

261134551, 261134602

4686

     

15

20

17

15

261134265, 261134265, 261134466

 

 

 

 

 

 

godzina: 8.00.

2. Do  JW 5700 Międzyrzec  (podoficerowie tylko od stopnia sierżanta w zwyż) w terminie:   od 4 maja 2015 w każdy wtorek  od godziny 8.00 Kontakt telefoniczny: 261674815, 261674265, 261674239, 261674246. (preferowane kwalifikacje kandydatów: ratownik medyczny, kierowca kat. C, C+E, elektromechanik, ślusarz, kowal)

Dodatkowe Informacje w sprawie kwalifikacji  można również uzyskać w  WKU Zamość lub pod nr tel: 261181124

 


        Informuje się, że w 2015 roku będą przeprowadzane kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych, podoficerów, oficerów oraz NSR w następujących terminach:
W  Jednostce Wojskowej 4115, 44-122 Gliwice, ul. Gen . Andersa 47

- 23 wrzesień 2015 r. godz. 8.00
- 21 październik 2015 r. godz. 8.00
- 18 listopad 2015 r. godz.8.00
- 02 grudzień 2015 r. godz. 8.00

Postępowania kwalifikacyjne realizowane będą w Jednostce Wojskowej Nr 4115 Gliwice ul. gen. Andersa 17.
Informację można uzyskać pod nr tel:
-w sprawie  korpusu szeregowych  CA MON. 261 111 726
- w sprawie korpusu oficerów i podoficerów CA MON. 261 111 726
- w sprawie NSR CA MON. 261 111 718


W Jednostce Wojskowej 4009,  30-901 Kraków ul. Ułanów 43

- 02 listopad 2015 r. godz. 8.00
Informację można uzyskać pod nr tel: 261 135 652, 261 135 537, 261 135 538


W Jednostce Wojskowej 4495,  30-901 Kraków ul. Wrocławska 82

- 08 wrzesień 2015 r . godz. 8.00,
- 13 październik 2015 r . godz. 8.00,
- 10 listopada 2015 r. godz. 8.00,
- 8 grudnia 2015 r. godz. 8.00.
Informację można uzyskać pod nr tel: 261 134 602, 261 134 551


W Jednostce Wojskowej 1328,  43-300 Bielsko-Biała ul. Bardowskiego 3

- 9, 23 wrzesień 2015 r . godz. 8.00,
- 7, 21 październik 2015 r . godz. 8.00,
- 4, 18 listopada 2015 r. godz. 8.00,
- 2, 16 grudnia 2015 r. godz. 8.00.
Informację można uzyskać pod nr tel: 261 123 432, 261 123 241


W Jednostce Wojskowej 4686,  30-901 Kraków ul. Głowackiego 11

- 15 wrzesień 2015 r . godz. 8.00,
- 20 październik 2015 r . godz. 8.00,
- 17 listopada 2015 r. godz. 8.00,
- 15 grudnia 2015 r. godz. 8.00.
Informację można uzyskać pod nr tel: 261 134 466, 261 134 022

Szczegóły informacji są udzielane w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  lub pod numerem tel.: 261181124.


          Od dnia 18 listopada 2014 r. w  12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie /przy ulicy Wojska Polskiego 250/ odbywać się będzie kwalifikacja wstępna do
zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych. Kwalifikacje odbywać się będą dwa razy w m-cu w pierwszy i ostatni wtorek każdego miesiąca, za wyjątkiem listopada, w którym kwalifikacje zostaną przeprowadzone w trzeci i czwarty wtorek miesiąca.

Do kwalifikacji mogą przystąpić:

 • żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służbie wojskowej;
 • żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych z aktualnym kontraktem, po odbytych ćwiczeniach rotacyjnych (kandydat powinien posiadać przy sobie kserokopię kontraktu, kserokopię zaświadczenia o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych, kserokopię opinii z ćwiczeń rotacyjnych, książeczkę wojskową, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej, strój sportowy, przybory do pisania).

Kandydaci nie posiadający wymaganych dokumentów nie będą dopuszczeni do przedmiotowej kwalifikacji.

oraz

 • kandydaci do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych, którzy chcą podpisać kontrakt z 12 Brygadą Zmechanizowaną.

Szczegóły informacji są udzielane w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  lub pod numerem tel.: 261181124.

 


         Informuję, że w DGW Warszawa i jednostkach podległych występują wolne stanowiska do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów.

Szczegóły informacji są udzielane w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  lub pod numerem tel.: 261181124.

 


 

            Informuję, że  Jednostka Wojskowa 3293 w Powidzu poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie osobowym oficerów, o stopniu etatowym ppor., por. i kpt. w różnych specjalnosciach wojsowych. 

Szczegóły informacji są udzielane w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  lub pod numerem tel.: 261181124.

 


 

            Informuję, że w Powietrznej Jednostce Ewakuacji Medycznej w Nowym Glinniku występują wolne wakaty w korpusie oficerów zawodowych.

Szczegóły informacji są udzielane w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  lub pod numerem tel.: 261181124.

  


 

             Informuję, że w Dowództwie Garnizonu Warszawa występują wolne stanowiska do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów i szeregowych zawodowych.

Szczegóły informacji są udzielane w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  lub pod numerem tel.: 261181124.

   


 

        Informuję, że Jednostka Wojskowa Nr 5700 w Międzyrzeczu posiada wolne stanowiska do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych i podoficerów zawodowych. Postępowanie kwalifikacyjne realizowane jest w każdy wtorek o godz. 8:00 w Międzyrzeczu przy ulicy Wojska Polskiego 17.

Zainteresowani w dniu kwalifikacji powinni posiadać przy sobie:

• dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy, przybory do pisania;
• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
• aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie z W-F;
• strój sportowy.

Szczegóły informacji są udzielane w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  lub pod numerem tel.: 261181124.

 


         Informuję, że Jednostka Wojskowa Nr 1749 Szczecin począwszy od dnia 07.01.2014 r. kwalifikacje wstępne dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów i oficerów, będą odbywać się dwa razy w miesiącu w pierwszy i ostatni wtorek miesiąca.

 Zainteresowani w dniu kwalifikacji powinni posiadać przy sobie:
• dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy, przybory do pisania;
• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
• aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie z W-F;
• strój sportowy.

Szczegóły informacji są udzielane w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  lub pod numerem tel.: 261181124.