Strona Główna BIP Strona Główna
Zadania
 

ZADANIA WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNEIŃ w ZAMOŚCIU1) zapewnienia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;
2) administrowania rezerwami osobowymi;
3) świadczeń na rzecz obrony;

4) współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa;
5) rekrutacji i naboru ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej;
6) udziału w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień;
7) promocji obronności i służby wojskowej;

  

Administrowanie rezerwami osobowymi dla celów powszechnego obowiązku obrony obejmuje:

1)  przeprowadzanie rejestracji i kwalifikacji wojskowej;
2)  określanie zdolności do służby wojskowej;
3)  przeznaczanie do:
  a)  służby wojskowej,  
  b)  służby w obronie cywilnej,  
  c)  służby w jednostkach zmilitaryzowanych;  
4)  uzupełnianie Sił Zbrojnych;  
5)  prowadzenie ewidencji wojskowej;  
6)  wykonywanie innych czynności w tym zakresie