Strona Główna BIP Strona Główna
PLIKI DO POBRANIA
 

PLIKI DO POBRANIA

 
 

Żołnierze rezerwy

Typ pliku

 Wniosek o wydanie zaświadczenia

 

 Zawiadomienie o utracie (zniszczeniu) książeczki wojskowej

 

Wniosek o powołanie na przeszkolenie kursowe kadry rezerwy w trybie ochotniczym

 

Wniosek o powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych żołnierza rezerwy w trybie ochotniczym

 

 

Terytorialna Służba Wojskowa

Typ pliku

 Wniosek o powołanie do terytorialnej służby wojskowej

 

 

 

Narodowe Siły Rezerwowe

Typ pliku

 Wniosek o zawarcie kontraktu w ramach NSR

   

Słuzba przygotowawcza

Typ pliku

Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej

 

 

Słuzba zawodowa

Typ pliku

 Wniosek o powołanie do służby zawodowej

 

 

Słuzba okresowa

Typ pliku

Kwestionariusz osobowy kandydata do pełnienia okresowej służby wojskowej

 

Wniosek o powołanie do odbycia okresowej służby wojskowej

 

 

Weterani

Typ pliku

Wniosek o wydanie zaświadczenia dla weterana

 

 

PM-1 Sprawozdanie o pojazdach i maszynach

Typ pliku

Klasyfikacja pojazdów. Rodzaje i podrodzaje pojazdów

 

PM-1 Sprawozdanie o pojazdach i maszynach za rok 2017 - przesłać do WKU w terminie do 26.01.2018 r.

PM-1 przyklad

PM-1 wzór wypełniania

PM-1 druk tabela

Imienny wykaz kierowców

Imienny wykaz posiadaczy

 

Rekonwersja

Typ pliku

 Wniosek o pomoc rekonwersyjną

 Wzór wypełnienia wniosku o pomoc rekonwersyjną

 Załączniki do wniosku o pomoc rekonwersyjną

 Oświadczenie rezygnacji z zajęć grupowych

 

 Oświadczenie woli żołnierza zawodowego

 

 Oświadczenie żołnierza zawodowego o wysokości poniesionych kosztów

 

 Zaświadczenie o uprawnieniu do szkolenia

 

 Wniosek o skierowanie na praktykę zawodową

 

 Zaświadczenie dowódcy o wysłudze

 Zgoda na odbycie praktyk

 Zgoda na odbycie kursu

 

Pracownicy cywilni

Typ pliku

Procedury naboru na wolne stanowiska w WKU w Zamościu