Strona Główna BIP Strona Główna
Inforamcje
 
KWALIFIKACJA WOJSKOWA
W 2018 ROKU.
Kwalifikacja wojskowa odbywać się bedzie w okresie od dnia 30 stycznia do dnia 27 kwietnia 2018 r.
Podczas kwalifikacji wojskowej przedstawiciele Wojskowego Komendanta Uzupełnień zakładają ewidencje wojskową oraz wydawają wojskowy dokument osobisty (książeczki wojskowe).
Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej otrzymują od wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) imienne wezwanie z określonym terminem i miejscem stawiennictwa oraz dokumenty, jakie należy przedstawić organom przeprowadzającym kwalifikację.
Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
 1. mężczyzn urodzonych w 1999 r.;
 2. mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 1997-1998, które: 
  a)   zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, 
  b)   zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;  
 4. kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321);
 5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
   

PODSTAWA: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. (Dz. U z 2017 poz. 2254)