Strona Główna BIP Strona Główna
Szkolenie kursowe żołnierzy rezerwy
 

PRZESZKOLENIE KURSOWE KADRY REZERWY

Kursy kadry rezerwy prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym nowo budowanych Wojsk Obrony Terytorialnej oraz w celu poprawy jakości uzupełnienia struktur wojennych SZ RP.

WYMAGANE KRYTERIA

       Kursy organizowane są w formie długotrwałych ćwiczeń wojskowych. Do ich odbycia kieruje się żołnierzy rezerwy, którzy odbywali już czynną służbę wojskową (zasadniczą służbę wojskową, służbę przygotowawczą, przeszkolenie studentów, absolwentów itp.) i którzy zgłoszą się ochotniczo (złożą wniosek) do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zamościu.

       W korpusie osobowym medycznym mogą być skierowane także osoby przeniesione do rezerwy nie będące żołnierzami rezerwy.

UWAGA: złożenie wniosku, o którym mowa powyżej nie powoduje obowiązku powołania do odbycia kursu, a jest jedynie traktowane jako zgoda na powołanie w każdym czasie,
w okresie pół roku od dnia złożenia wniosku oraz, że niniejsza propozycja nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. W przypadku większej liczby złożonych wniosków niż potrzeb uzupełnieniowych Wojskowy Komendant Uzupełnień w Zamościu w pierwszej kolejności powoła ochotników posiadających nadany przydział kryzysowy, mobilizacyjny lub kwalifikacje przydatne w czynnej służbie wojskowej

WAŻNE  !!!

 Przebieg  przeszkolenia żołnierzy rezerwy składa się z:

  • szkolenia teoretycznego,
  • szkolenia praktycznego,   
  • sprawdzianu ze sprawności fizycznej,
  • egzaminu końcowego. 

UKOŃCZENIE KURSU PRZESZKOLENIA KADRY REZERWY – NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z POWOŁANIEM DO ZAWODOWEJ SŁUZBY WOJSKOWEJ.

WARUNKI NABORU NA KURSY OFICERSKIE:  

Na kurs oficerski skierowany może być wyłącznie :

► posiadają wykształcenie wyższe i pełnili jedną z form czynnej służby wojskowej;
► posiadają specjalność wojskowa, w której odbywali czynną służbę wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym, w którym będą szkoleni w czasie kursu;
► posiadają kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej – „A”;
► nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym;
► posiadają wiek, który pozwala na przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum 10 lat;
► w korpusie osobowym medycznym – dopuszczalne jest skierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego, jeżeli ochotnicy posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni;
 

 

Na kursy oficerskie nie są kierowani podchorążowie ze zdanym egzaminem na oficera.

 

  WARUNKI NABORU NA KURSY PODOFICERSKIE:

 Na kursy podoficerskie można powoływać szeregowych i starszych szeregowych rezerwy jeżeli:

► posiadają wykształcenie średnie i odbyli zawodową (kontraktową) służbę wojskową, zasadniczą (nadterminową) służbę wojskową, służbę przygotowawczą lub przeszkolenie wojskowej;
► posiadają specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym, w którym będą szkoleni w czasie kursu.
► posiadają kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej – „A”;
► nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym;
► posiadają wiek, który pozwala na przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum 10 lat;

LIMIT KURSOWEGO PRZESZKOLENIA KADRY REZERWY W SIŁACH ZBROJNYCH W 2018 ROKU DLA WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ
W ZAMOŚCIU

 

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

Rodzaj kursu i zakres szkolenia

Termin

przeprowadzenia kursu

 

Ilość miejsc

Rodzaj kursu

Stanowisko (funkcja)

Nr SW

(od ÷ do)

 

 

Akademia  Wojsk Lądowych
 ul. Czajkowskiego 109
51-150 Wrocław 31

 

OFICERSKI

dowódca plutonu

30A01

08.01 - 30.03.2018r.

 

1

OFICERSKI

dowódca plutonu

20B01

09.04.-29.06.2018r.

1

OFICERSKI

dowódca plutonu

20B03

09.04.-29.06.2018r.

3

OFICERSKI

oficer

54B01/54C01

09.04.-29.06.2018r.

1

 

 

 

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych

ul. Wojska Polskiego 86/90 61-716 Poznań

PODOFICERSKI

dowódca drużyny

20B23

 08.01.-23.03. 2018r.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprócz w/wym. kursów oficerskich, w terminie: 20.08.-16.11.2018r. (89 dni) w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu planowane są kursy oficerskie w korpusie osobowym:
- medycznym,
- żandarmerii wojskowej
- sprawiedliwości i obsługi prawnej.
Wnioski o powołanie na  wyżej wymienione kursy ochotnicy mogą składać do dnia 30 marca 2018 roku:
- żołnierze rezerwy, którzy posiadają odpowiednio do rodzaju kursu wykształcenie wyższe prawnicze lub medyczne i nie figurują w rejestrze karanych,
- osoby przeniesione do rezerwy nie będących żołnierzami rezerwy, którzy posiadają wykształcenie wyższe prawnicze lub medyczne i nie figurują w rejestrze karanych.

Złożone przez ochotników wnioski, zostaną rozpatrzone w porozumieniu odpowiednio, w zależności od rodzaju kursu, z organami Żandarmerii Wojskowej, Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego oraz Prokuratury Wojskowej oraz Sądownictwa Wojskowego, a informacja w tej sprawie zostanie przesłana do WKU do dnia 30 kwietnia 2018r.